Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Thư viện tỉnh.

Tin tức - Sự kiện  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Thư viện tỉnh.
Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2022, tại phòng họp Thư viện tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Thư viện tỉnh.

Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng Sở cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Thư viện tỉnh.

z3833383890487_9bae6b576b7fb4db2d7a4716c7a87b38.jpg

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng Sở đã công bố Quyết định số 322/QĐ-SVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam về việc điều động và bổ nhiệm ông Đinh Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch, nay giữ chức vụ Phó giám đốc Thư viện tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2022.

 z3833383893284_108c273f156a6fb2becdedd907cac57e.jpg

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao nhiệm vụ mới cho ông Đinh Trung Hiếu và động viên tập thể Thư viện tỉnh Hà Nam cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo tin tưởng và hy vọng trên cương vị công tác mới, ông Đinh Trung Hiếu sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, nỗ lực phấn đấu rèn luyện hơn nữa, phát huy hết khả năng của mình cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động Thư viện tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

 z3833383893295_af55f849a14ee64c8bb59ae6b2daad56.jpg

 Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đinh Trung Hiếu cảm ơn sự tín nhiệm của tập thể Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời với trách nhiệm là Phó Giám đốc sẽ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động Thư viện tỉnh làm tốt chức năng tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Lãnh đạo Sở tin tưởng giao phó.