Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 và Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh Hà Nam

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 và Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh Hà Nam
Số/ Ký hiệu 05/2018/QD
Ngày 20/3/2018
Người ký Bùi Quang Cẩm - Phó chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu V/v bãi bỏ Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 và Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh Hà Nam
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định của UBND tỉnh
Hiệu lực ​còn

Nội dung quyết định: 404.pdf