Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số/ Ký hiệu
 1606/QĐ-UBND
Ngày 07/9/2018
Người ký Bùi Quang Cẩm - Phó chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại​
 Quyết định của UBND tỉnh
Hiệu lực còn

Nội dung Quyết định: QD phattriendulich2030tamnhin2050.pdf