Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi...

Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số/ Ký hiệu4011/QĐ-BVHTTDL
Ngày25/10/2018
Người ký​Bộ trưởng - Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu​Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong  lĩnh vực văn hóa  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch​
Cơ quan ban hành​Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại​Quyết định
Hiệu lực​còn
Nội dung quyết định:870TTHC.pdf