Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số/ Ký hiệu
4117/QĐ-BVHTTDL
Ngày
2/11/2018
Người ký
Bộ trưởng - Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu
Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch​
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loạiQuyết định
Hiệu lực
còn
Nội dung Quyết định: 868congboTTHC.pdf