Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 921/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 Về việc phê duyệt Hồ sơ tu sửa cấp thiết và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trì...

Quyết định 921/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 Về việc phê duyệt Hồ sơ tu sửa cấp thiết và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa cấp thiết di tích đình Cả, đình Đống Cầu, đền Chanh, đình Thanh Nghĩa, đình Đinh, đình Lê Xá, đình Đồng Rồi, đình Lương Tràng