Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 721/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 bổ sung khoản 5 điều 1 của Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 28/2/2024 của Chủ tịc...

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Quyết định 721/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 bổ sung khoản 5 điều 1 của Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 28/2/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về công bố kết quả hệ thống hoá văn bản QPPL do HĐND Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019-2023