Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 677/QĐ-UBND ngày 22/6/23 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di t...

Quyết định 677/QĐ-UBND ngày 22/6/23 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn, tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050