Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 59/QĐ-SVHTTDL ngày 15/3/2022 Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Quyết định 59/QĐ-SVHTTDL ngày 15/3/2022 Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
Tin liên quan