Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 345/QĐ-SVHTTDL ngày 9/12/2020 về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở có thành tích tốt trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thi đua - khen thưởng  
Quyết định 345/QĐ-SVHTTDL ngày 9/12/2020 về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở có thành tích tốt trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch năm 2020