Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 21/2024/QĐ-UBND ngày 2/5/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết cưỡng chế thi hành quyết ...

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Quyết định 21/2024/QĐ-UBND ngày 2/5/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; cưỡng chế thi hành quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Tin liên quan