Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 20/2024/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 ban hành quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi...

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Quyết định 20/2024/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 ban hành quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan