Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 174/QĐ-SVHTTDL ngày 30/5/2024 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thị Thúy XDNSV...

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Quyết định 174/QĐ-SVHTTDL ngày 30/5/2024 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thị Thúy XDNSVH&GĐ)