Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 168/QĐ-SVHTTDL ngày 30/5/2024 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức ngạch chuyên viên chín...

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Quyết định 168/QĐ-SVHTTDL ngày 30/5/2024 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức ngạch chuyên viên chính (Đinh Trung Hiếu TV tỉnh)