Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 1571/QĐ-UBND V/v phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa thể thao và du lịch năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định 1571/QĐ-UBND V/v phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa thể thao và du lịch năm 2020