Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 149/QĐ-SVHTTDL ngày 30/5/2024 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Trần Thị Thanh Nhàn-TTR)

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Quyết định 149/QĐ-SVHTTDL ngày 30/5/2024 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Trần Thị Thanh Nhàn-TTR)