Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyêt định 144/QĐ-SVHTTDL Về việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý có thời hạn (Trần Hữu Tuân)

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyêt định 144/QĐ-SVHTTDL Về việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý có thời hạn (Trần Hữu Tuân)