Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử dụng mạng để làm việc, học tập,... nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bị lộ lọt, mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác. Căn cứ Công văn số1281/CATTT-QHPT ngày 22/9/2021 của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin,  thông qua 04 tập phim sitcom về các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin:

​Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw

Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw

 


Tin liên quan