Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Sở VHTTDL Hà Nam)
Tin liên quan