Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 24/10/2021 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1110/KH-STTTT về Truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuấ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ngày 24/10/2021 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1110/KH-STTTT về Truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan