Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lễ hội đường phố - Carnival Hà Nam năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Lễ hội đường phố - Carnival Hà Nam năm 2022

Nhằm quảng bá hình ảnh, mảnh đất, con người, văn hóa Hà Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; xây dựng quê hương Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Phủ Lý và Sun Group tổ chức Lễ hội đường phố - Carnival Hà Nam năm 2022

- Địa điểm tổ chức: Tại tuyến đường Biên Hòa và các tuyến đường lân cận thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (nằm trong Đề án tổ chức không gian đi bộ thành phố Phủ Lý).

- Thời gian tổ chức: 19h00–21h30 ngày 03-04/8/2022.      

- Nội dung chương trình:

- 19h00-20h00: Chương trình nghệ thuật chủ đề dân ca – chèo Hà Nam, tổ chức các trò chơi dân gian.

- 20h00-21h30: Lễ hội đường phố - Carnival Hà Nam ​


2163592834193553663