Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Sở

Giới thiệu Bộ máy tổ chức  
Lãnh đạo Sở

1. Ông Mai Thành Chung - Phó giám đốc phụ trách Sở

 z2617580522097_7bd7b5f0e145418cf2c54adbc29f18ee.jpg

- Năm sinh: 1985

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Thư điện tử: maithanhchung@hanam.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: Số 237 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Trần Hưng Đạo, tp Phủ lý, tỉnh hà nam

- Công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, thi đua khen thưởng, pháp chế, bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra chuyên ngành.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Tổ chức  Pháp chế, Thanh tra Sở.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực của Ngành ở các địa phương: Huyện Lý Nhân, thành phố Phủ Lý.


1. Ông: Tạ Đình Quyền - Phó giám đốc Sở

PGD Quyền.jpg

 - Năm sinh: 1967

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Thư điện tử : tadinhquyen@hanam.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: Số 10, ngõ 170, đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng - Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Phụ trách đôn đốc công tác quản trị hành chính, tổng hợp.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Văn hóa, Văn phòng Sở, phòng Quản lý Di sản Văn hoá, Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực của Ngành ở các địa phương: Huyện Thanh Liêm, Kim Bảng.


 

2. Ông: Nguyễn Văn Trọng - Phó giám đốc Sở

z2626298174775_3c23e1b0d660805c5dfc4d6d991addbc.jpg

- Năm sinh: 1979

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Thư điện tử:   nguyenvantrong@hanam.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: số nhà 12 khu tập thể Công an tỉnh, phường Thanh châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà​ Nam

- Phụ trách công tác quản lý nhà nước về du lịch; Hoạt động thư viện và phong trào đọc sách; Công tác gia đình, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Du lịch, phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Thư viện tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực của Ngành ở các địa phương: Huyện Bình Lục, thị xã Duy Tiên.