Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Sở

Giới thiệu Bộ máy tổ chức  
Lãnh đạo Sở

1. Ông: Lê Xuân Huy - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở

 
GD Huy.jpg

- Năm sinh: 1974

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 02263682874

- Thư điện tử : lexuanhuy@hanam.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: Tổ 7, Phường Hai Bà Trưng - Tp Phủ Lý

- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về điều hành công việc chung của toàn ngành, 

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Tổ chức Pháp chế, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

 

2. Ông: Tạ Đình Quyền - Phó giám đốc Sở

PGD Quyền.jpg

 - Năm sinh: 1967

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Thư điện tử : tadinhquyen@hanam.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: Số 10, ngõ 170, đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng - Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Phòng Quản lý Văn hóa, Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Di sản Văn hoá, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng tỉnh.
Trực tiếp phụ trách lĩnh vực của Ngành ở các địa phương: Huyện Lý Nhân, Thanh Liêm, thành phố Phủ Lý​.

 

3. Ông: Nguyễn Văn Trọng - Phó giám đốc Sở


- Năm sinh: 1979

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Thư điện tử:   nguyenvantrong@hanam.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: số nhà 12 khu tập thể Công an tỉnh, phường Thanh châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà​ Nam

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Phòng Quản lý Du lịch, phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Thư viện tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực của Ngành ở các địa phương:Huyện Bình Lục, Kim Bảng, thị xã Duy Tiên​