Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội: Đánh giá kết quả công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm

Tin tức - Sự kiện  
Khối thi đua Văn hóa - Xã hội: Đánh giá kết quả công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm
Chiều 3/8, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo phụ trách khối; lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo các sở, ngành trong khối.

90011_dsc07258_18414603.jpg

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong Khối thi đua văn hóa – xã hội đã phát động và triển khai nhiều phong trào, đợt thi đua với nội dung, hình thức phong phú. Nội dung thi đua bám sát chủ đề “ Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và phương châm “Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới,sáng tạo- Kịp thời,hiệu quả”, phù hợp với đặc điểm từng đơn vị, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào, cuộc vận động do Trung ương phát động như: phong trào “ Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “ Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cơ quan, đơn vị.

Qua đó, đã góp phần thúc đẩy các đơn vị nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký đầu năm và nhiều nhiệm vụ đột xuất được giao khác.

90014_dsc07274_18431503.jpg

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại hội nghị

90013_dsc07263_18430203.jpg

Lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch phát biểu ý kiến tại hội nghị

Công tác thi đua, khen thưởng được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, thực hiện nền nếp, khoa học, có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực, đã kịp thời động viên, cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đua làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt Chương trình công tác của từng đơn vị.

90012_dsc07286_18421103.jpg

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị trong Khối đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Tích cực, chủ động phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm, đặc biệt là 10 nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung đã đăng ký thi đua đầu năm.

Tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ; xây dựng nếp sống văn hóa... Thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất được giao; khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích; chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến...​


https://hanamtv.vn/