Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Đảng, Đoàn thể  
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.


Chiều ngày 23/12/2021, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Tạ Đình Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

z3049218157791_f20d14e6adb46481529aa65ea4431b56.jpg

Đồng chí Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về dự và chỉ đạo Hội nghị

z3049218163326_ebdf9a00a1ed8cea4510060dc000c7a0.jpg

Đồng chí Tạ Đình Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt, năm bản lề trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm có nhiều khó khăn chồng chất do ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2021, thể hiện trên các mặt công tác: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Đảng ủy tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, đặc biệt đã phổ biến, quán triệt, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của các cấp ủy đảng, đảm bảo nghiêm túc, trách nhiệm; việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được triển khai bài bản, đúng hướng dẫn đã mang lại những hiệu quả tích cực. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai và đúng quy trình. Trong năm, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở có nhiều thay đổi, biến động về tổ chức cán bộ, song công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy vẫn đảm bảo xuyên suốt, ổn định. Kịp thời thực hiện các quy trình kiện toàn Lãnh đạo Đảng ủy, Lãnh đạo Sở khi có định hướng, chủ trương của cấp ủy cấp trên. Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ được duy trì đều đặn, chất lượng ngày càng nâng lên. Đến nay, toàn Đảng bộ đã có 28 chuyên đề được tổ chức tại các chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ coi trọng và triển khai kịp thời, hoàn thành kế hoạch đề ra. Các tổ chức đoàn thể quần chúng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức, làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên, tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng. Đặc biệt, tổ chức Đoàn thanh niên đã năng động, sáng tạo, vượt khó, tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa. Công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy coi trọng, đến nay, toàn ngành đã cơ bản hoàn thành chương trình công tác đề ra. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bình xét, xếp loại đứng thứ hai trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội và được suy tôn, đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương kết quả mà Đảng bộ Sở đã đạt được trong năm qua, đặc biệt trong công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, trọng tâm là chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy khi có biến động. Công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được triển  khai đồng bộ, quyết liệt. Đối với những tồn tại trong năm 2021, đồng chí đề nghị Đảng ủy Sở và các chi bộ nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Đình Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các ý kiến tham luận tại Hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2022 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, tác động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng ủy Sở cần phát huy tốt hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm, tạo tiền đề để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong những năm tiếp theo. Trọng tâm chỉ đạo làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề năm 2022 theo đúng hướng dẫn. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Sở và các chi bộ trực thuộc. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu hoàn thành thắng lợi chương trình công tác năm 2022.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở đã tặng Giấy khen cho 15 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021 và 01 chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2021. 

z3049218157729_70b58751ddfa7f28f95161e3bc09ac7d.jpg

z3049218163274_fc6961378ae864f297968aff8c44b09c.jpg

z3049218163289_e1ccd075f20448a1e64932e82cbf873f.jpg