Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

Tin tức - Sự kiện  
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024
Sáng ngày 22/11/2023, tại Hội trường tầng II – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Khối thi đua các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ.

z4910073027487_2cbff9d23848e29cb8fc6a99564a1899.jpg

Về dự và chỉ đạo Hội nghị, có ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở; Đại diện lãnh đạo các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo đó, các phòng thuộc Khối đã tích cực tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác và đột xuất; triển khai kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện các phong trào thi đua Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Sở; công chức, người lao động nâng cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Trọng đã ghi nhận những kết quả mà Khối thi đua các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đưa ra những ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Tại Hội nghị, đã tiến hành bỏ phiếu bình xét thi đua khen thưởng năm 2023 và bầu ra đơn vị trưởng khối, phó khối thi đua các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ trong năm 2024.

Kết thúc Hội nghị, ông Phạm Văn Giao – Chánh Thanh tra Sở - Trưởng khối thi đua các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ tiếp thu và cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở để công tác thi đua, khen thưởng của Khối trong thời gian tới sôi nổi và hiệu quả hơn./.