Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật năm 2022
Ngày 29/11/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã tổ chức buổi tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật năm 2022 (BMNN).

Về dự lớp tập huấn có Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ BMNN tỉnh Hà Nam, đồng chí Tạ Đình Quyền, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Ngô Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở; các đồng chí đại diện Công an tỉnh Hà Nam; các đồng chí Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng Hành chính tổng hợp và viên chức phụ trách công tác văn thư lưu trữ ở các đơn vị thuộc Sở; Công chức phụ trách theo dõi Bí mật Nhà nước và văn thư lưu trữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia buổi tập huấn. 

z3922972696434_9b362dffa8127170c522650b06a5e0ce.jpg

          Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Tạ Đình Quyền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, buổi tập huấn này có ý nghĩa quan trọng, nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở trong công tác bảo vệ BMNN.

z3922972686292_b7918215f030ed5a3554a381f9f31139.jpg

          Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Hà- Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ BMNN tỉnh Hà Nam phát biểu ý kiến.

z3922972696815_d005398b74a9c8f2cda4f35d98620a50.jpg

​         Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Huệ- Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Nam; Báo cáo viên trực tiếp truyền đạt những nội dung cụ thể trong Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật gồm các nội dung: Quy định về công tác bảo vệ BMNN nước; các nội dung của công tác bảo vệ BMNN cần triển khai thực hiện tại các cơ quan; bảo vệ BMNN trong công tác văn thư, lưu trữ; bảo vệ BMNN của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.  

z3922972696830_d3e31ff3ef8bfa13f8c20a1b1d871131.jpg

          Qua buổi tập huấn, các học viên đã được cung cấp đầy đủ những kiến thức cần thiết về công tác bảo vệ BMNN; đánh giá đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN, từ đó tập trung tham mưu để đưa công tác bảo vệ BMNN đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả cao hơn; chủ động phòng ngừa, áp dụng các biện pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót, loại trừ các yếu tố là nguyên nhân dẫn đến lộ, lọt BMNN.