Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đảng, Đoàn thể  
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
Vừa qua, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Tạ Đình Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Sáu tháng đầu năm, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, đơn vị, sự chấp hành nghiêm túc của cán bộ, đảng viên nên đã kiểm soát thành công dịch bệnh và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, cụ thể: Tập trung tham mưu xây dựng các Chương trình, Đề án phát triển ngành giai đoạn 2020-2025; Làm tốt công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả. Tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với nội dung đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cần tập trung chỉ đạo, từ đó đề xuất giải pháp để thực hiện thắng lợi chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2021. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Đình Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, trong đó, cần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện mới theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; xây dựng kịch bản để chủ động phòng, chống dịch thành công; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh chương trình kế hoạch phù hợp với tình hình mới. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Chỉ đạo các chi bộ duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn. Tiến hành kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021 theo đúng hướng dẫn. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ và của các chi bộ năm 2021. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các chi bộ đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng; đổi mới hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng Đảng, chính quyền, đơn vị. Quán triệt cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm 2021 trong điều kiện bình thường mới.​