Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh năm 2022

Sáng ngày 7/01/2022, tại hội trường Nhà văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Tạ Đình Quyền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch công đoàn Sở; lãnh đạo Văn phòng Sở, phòng Tổ chức pháp chế, phòng Kế hoạch tài chính; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Ban Chấp hành công đoàn, trưởng, phó các phòng, đoàn, đội và các cá nhân được khen thưởng chính quyền, công đoàn.

Đồng chí Ngô Thanh Tuân - Giám đốc đơn vị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; trình bày Dự thảo sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị năm 2022. Đại diện Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, chương trình công tác năm 2022. Đại diện Công đoàn trình bày Dự thảo cam kết trách nhiệm năm 2022 giữa Chủ tịch Công đoàn và Thủ trưởng đơn vị, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2022. Đại diện các phòng, đoàn, đội đã tích cực tham luận, đánh giá kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong năm qua; đồng thời, xây dựng kế hoạch, đưa ra những biện pháp nhằm thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong năm tới.

Thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí Tạ Đình Quyền đã biểu dương toàn thể công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật năm 2021 đã nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, thử thách, có nhiều cống hiến, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2022, đồng chí đề nghị đơn vị: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, ý thức trách nhiệm của các phòng, đoàn, đội và mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đã đề ra; Thực hiện nghiêm cam kết giữa thủ trưởng đơn vị và chủ tịch công đoàn; Có hình thức biểu dương khen thưởng, kịp thời những cá nhân lập thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Tại Hội nghị, tập thể đơn vị Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật được trao tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến và Giấy khen của Giám đốc Sở; 6 tập thể phòng, đoàn đội trong đơn vị được trao tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến; 03 tập thể được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở; 01 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 02 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam; 10 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 15 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở; 04 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Sở.  ​​