Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam với công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 202...

Tin tức - Sự kiện  
Hà Nam với công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân là sự kiện quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng đối với cuộc bầu cử nên trong thời gian qua được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện.

          Ngay từ đầu năm, Tiểu ban tuyên truyền thuộc Ủy ban Bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch về Tuyên truyền Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào các nội dung như: mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước, tình hình chung của tỉnh, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử; các văn bản của Đảng, Nhà nước về bầu cử; tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND; quyền ứng cử và bầu cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử; việc tổ chức, diễn biến, kết quả các lần hội nghị hiệp thương ở các cấp; danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp, Đại biểu Quốc hội tỉnh; hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử; công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương trong tỉnh nhằm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử.

          Xác định công tác tuyên truyền là một trong những khâu quan trọng dẫn đến sự thành công của cuộc bầu cử nên cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung, quy định của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND cùng những văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và tỉnh. Đặc biệt chú trọng nghiên cứu đổi mới, sáng tạo phương pháp tuyên truyền, sao cho phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể, để công tác tuyên truyền đạt được hiệu quả cao nhất. Ban Tuyên giáo, thành ủy, thị ủy, các huyện ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử; chỉ đạo các đơn vị cơ sở tiến hành công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu về cuộc bầu cử; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội... Các đơn vị, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền, như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền bầu cử tại các hội nghị giao ban của ngành, hội nghị báo cáo viên, trên bản tin thông báo nội bộ (Tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng), đồng thời thành lập đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về cuộc bầu cử; giải thích, vận động các giới, các giai tầng xã hội tích cực tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử; tập hợp, phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền và ủy ban bầu cử các cấp; tổ chức các hoạt động thiết thực, các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử. Đồng thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền, bảo đảm để các bước của quy trình hiệp thương được tiến hành hiệu quả, đúng quy định pháp luật; Sở Tư Pháp phải tuyên truyền và phổ biến, cung cấp các văn bản, tài liệu về bầu cử; các quy định của pháp luật về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của nhân dân...; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các phòng văn hóa thông tin, các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan (kẻ, vẽ khẩu hiệu, băng zôn, pa nô ở các khu đông dân cư, các trục đường chính, làm cổng chào hoặc cụm pa nô ở các cửa ngõ của tỉnh), biểu diễn văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, liên hoan, hội thi, hội diễn, chiếu phim, trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách... chào mừng. Thường xuyên kiểm tra công tác tuyên truyền đảm bảo tính thời sự, trang trọng và thẩm mỹ, tạo khí thế tưng bừng, phấn khởi trong nhân dân;  Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và định hướng các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo trước và sau cuộc bầu cử, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử;  Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức tọa đàm về các nội dung liên quan đến bầu cử; Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cổ vũ, động viên các phóng viên, văn nghệ sỹ tích cực sáng tác, quảng bá bá các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật chào mừng về cuộc bầu cử; Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, bài vở, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền. Báo Hà Nam tiến hành mở các chuyên mục liên quan đến cuộc bầu cử: "Tiến tới Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp", "Hỏi đáp về Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp"...; xuất bản các số phụ trương, số đặc biệt chào mừng trước và sau cuộc bầu cử... Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các hoạt động hướng đến bầu cử; xây dựng các hình ảnh, phóng sự, mở các chuyên mục, chuyên đề liên quan đến cuộc bầu cử. Đài sẽ truyền hình trực tiếp một số điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh...

          Trong thời gian 10 ngày trước ngày bầu cử toàn tỉnh đã đẩy mạnh về mật độ và thời lượng hoạt động tuyên truyền cổ động. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền đậm nét không khí của cử tri trong toàn tỉnh tham gia bầu cử trong ngày 23/5; tuyên truyền phản ánh kịp thời diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương trong tỉnh và cả nước; phản ánh tình hình dư luận nhân dân, dư luận trong nước và quốc tế về cuộc bầu cử; kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử. Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn...         

          Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, công tác tuyên truyền chắc chắn đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung… của Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, qua đó động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia.​


Bản tin VHTTDL Hà Nam