Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề án hợp nhất Nhà hát Chèo với TTVh tỉnh thành TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

Văn bản của ngành Chương trình, Đề án, Kế hoạch  
Đề án hợp nhất Nhà hát Chèo với TTVh tỉnh thành TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
Tên đề ánĐề án hợp nhất Nhà hát Chèo với TTVh tỉnh thành TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
Cấp quản lýUBND tỉnh
Đơn vị chủ trìSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian thực hiệnNăm 2018
Số
4/ĐA - SVHTTDL
Ngày ban hành29/10/2018
Trích yếuĐề án hợp nhất Nhà hát Chèo với TTVh tỉnh thành TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

 Nội dung Đề án: SatnhapNHC-TTVH04.signed.pdf