Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện tham gia phỏng vấn, thực hành kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện tham gia phỏng vấn, thực hành kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam năm 2020