Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2023-2025

Đảng, Đoàn thể  
Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2023-2025
Ngày 05/01/2023, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Chi bộ Nghiệp vụ tổ chức thành công Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2023-2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Mai Thành Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, đại diện các Ban Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đại diện Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể thuộc Sở, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, quần chúng ưu tú thuộc chi bộ và 15/15 đảng viên của Chi bộ Nghiệp vụ.

 z4017231185656_e23ca6cb75e9c5b920ad6f458b9a0ad7.jpg
Đồng chí Đặng Văn Thoảng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2023, mặc dù còn gặp khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi bộ Nghiệp vụ đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm; cán bộ, đảng viên Chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn đoàn kết, thống nhất cao trong ý chí và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng luôn được quan tâm. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được coi trọng, có sự đoàn kết, phối hợp giữa các phòng quản lý để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra trong Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 đã hoàn thành, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

z4017231861961_fc1eea6680b94fed46947811c8f9e5af.jpg

Đồng chí Mai Thành Chung – Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Thành Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Nghiệp vụ đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác trong nhiệm kỳ 2020-2023. 

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2023-2025 đã nêu trong báo cáo chính trị, đồng chí Mai Thành Chung đề nghị Chi bộ Nghiệp vụ cần làm tốt hơn công tác chính trị tư tưởng, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới các nội dung trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới; duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tập trung xây dựng các đề án phát triển của ngành, hướng về cơ sở, tham mưu tổ chức các sự kiện có quy mô trong thời gian tới; các phòng chuyên môn cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở bám sát chương trình công tác của tỉnh và ngành dọc....

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ, nhiệm kỳ 2023-2025 đảm bảo đúng nguyên tắc và quy định của Đảng.

z4017228974240_6d6a5cf362d17d55cea464ea6b0536e9.jpg

​Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng chi ủy khóa mới 

Phát biểu rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm, đồng chí Đặng Văn Thoảng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội chi bộ Nghiệp vụ đảm bảo theo đúng hướng dẫn. Đồng chí cũng chỉ ra một số điểm cần rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức để Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công trong thời gian tới.