Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọ...

Đảng, Đoàn thể  
Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
Ngày 7/7/2020, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lê Xuân Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; trao đổi, thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến tham gia đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…

          Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Xuân Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tính tích cực, chủ động của các chi bộ, đơn vị và các đồng chí Đảng ủy viên, đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình công tác năm 2020, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Nhiệm vụ của toàn ngành trong 6 tháng cuối năm 2020 là rất nặng nề, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị cấp ủy các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao hơn nữa tinh thần nêu gương, dám nghĩ, dám làm, tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Nam; Đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch, khôi phục hoạt động du lịch sau đại dịch Covid-19; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Chỉ đạo các chi bộ duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn. Tiến hành kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020 theo đúng hướng dẫn. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ và của các chi bộ năm 2020…​