Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng, Đoàn thể  
Đảng bộ Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 19-20/5, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và 100% Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

IMG_3069.JPG

Đ/c: Đặng Văn Thoảng - PBT thuường trưực ĐUKCQ tỉnh tặng hoa Đại hội​

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng với tập thể Lãnh đạo Sở luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo toàn ngành thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ; khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, các Đề án trọng tâm giai đoạn 2015-2020 về lĩnh vực ngành để từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch hành động cụ thể với nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo ra nhiều chuyển biến đột phá trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Ngành đã hoàn thành sớm việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, đảm bảo tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối các chi bộ, phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Cơ bản hoàn thiện các thiết chế về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức và triển khai tổ chức thành công nhiều sự kiện nổi bật chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương.

          Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm và phát triển đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu then chốt: tiếp tục đổi mới, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch bền vững. Toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh.

IMG_3073.JPG

Lấy phiếu biểu quyết tại Đại hội

           Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung, dân chủ Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh gồm 5 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV đã họp phiên thứ nhất và bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí. Đồng chí Lê Xuân Huy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở tiếp tục tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

IMG_3128.JPG

Ra mắt BCH mới tại Đại hội