Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Tin tức - Sự kiện  
Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028
Chiều ngày 24/2, tại Đoàn Nghệ thuật Chèo, Công đoàn bộ phận Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Tạ Đình Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn Sở đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Hiển - Chủ tịch Công đoàn TTVHNT tỉnh, đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2019 - 2022, Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn bộ phận TTVHNT tỉnh tích cực cùng lãnh đạo đơn vị tham gia xây dựng và ban hành sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế chi tiêu hàng năm,thường xuyên quan tâm công tác chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, người lao động.Công đoàn đã tích cực tuyên truyền vận độngcác công đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn cấp trên phát động,trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi",“Lao động sáng tạo",“Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả", “Cán bộ, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"... gắn với cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, viên chức" và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo" và “Cán bộ, viên chức nói không với tiêu cực" nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ của công đoàn.

Đại hội diễn ra trong không khí nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ với tinh thần xây dựng, các ý kiến tham luận đã tập trung đóng góp để hoàn thiện báo cáo thể hiện trên các nội dung như: Hoạt động của công đoàn trong công tác tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi, hợp pháp chính đáng của CB, VC, NLĐ; Việc vận động đoàn viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị; Việc thực hiện nội quy, quy chế của đoàn viên tại đơn vị, góp phần vào thành tích chung của TTVHNT tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội,đồng chí Tạ Đình Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy,  Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sởđã biểu dương Công đoàn bộ phận TTVHNT tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã tập trung đổi mới các hoạt động của Công đoàn, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

 Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí trong đó đồng chí Nguyễn Khắc Hiển tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Công đoàn. Đại hội đã bầu ra 34 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2023 - 2028.

z4144376507775_5beaccab7e978392cc852111fc83a96c.jpg