Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Chi bộ Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2023-2025

Đảng, Đoàn thể  
Đại hội Chi bộ Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2023-2025

Ngày 09/02/2023, tại Nhà văn hóa tỉnh, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2025.

z4107710466521_2b1b8e40747b7f45988aaf249a96fc6e.jpg

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Thanh Tuân - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở VHTTDL; đồng chí Đỗ Tiến Quảng - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở; đồng chí Phạm Xuân Thanh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cùng 21 đảng viên và các quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2023, được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi bộ Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật luôn đoàn kết, duy trì sinh hoạt Chi bộ đúng quy định, bảo đảm sự lãnh đạo thông suốt, chủ động triển khai kịp thời và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, khẳng định vai trò lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, được Đảng uỷ Sở đánh giá cao.

Đại hội đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020 - 2023, chỉ rõ những mặt làm được, những yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Qua đó, giúp Chi bộ đánh giá đúng những ưu điểm để tiếp tục phát huy, đồng thời khắc phục những mặt hạn chế của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành các quy định của Đảng, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh... Đồng thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 2023-2025.

z4107709988465_dfded3d8406397f75437488d653d9c9f.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Thanh Tuân, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, trong đó, cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của Bộ Chính trị khóa XIII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong toàn chi bộ; Đề cao tính chất xây dựng trong công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng trên tinh thần tình đồng chí, đồng nghiệp, đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết và triển khai thực hiện Nghị quyết của Chi bộ. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát của chi bộ; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, đảm bảo chất lượng và tiến độ

Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Ngần - Giám đốc Trung tâm được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025.