Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công đoàn Thư viện tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội công đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đảng, Đoàn thể  
Công đoàn Thư viện tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội công đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028

z4133901293047_9bc5675cc861534435106d0907a1a0ea.jpg

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH- CĐSVHTTDL ngày 12/12/2022 của Công đoàn  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Công đoàn Sở VHTT&DL, sự quan tâm và tạo điều kiện của chi bộ, chính quyền Thư viện tỉnh. Chiều ngày 23/02/2023 Công đoàn bộ phận Thư viện tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Đỗ Văn Hiến - Phó Chủ tịch Công đoàn Sở VHTTDL, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cùng toàn thể các đồng chí công đoàn viên của Thư viện tỉnh đã về dự đông đủ.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương - Chủ tịch Công đoàn Thư viện, đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn bộ phận Thư viện tỉnh đã phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã đề ra. Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động. Tham gia có hiệu quả công tác quản lý cơ quan, đơn vị, công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động, đảm bảo nội dung, đạt chất lượng. Các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo",“Xây dựng cơ quan đơn vị ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả", “Cán bộ, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"... và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo" luôn gắn với thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"..., góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.    

Đại hội diễn ra trong không khí nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ với tinh thần xây dựng, các ý kiến tham luận đã tập trung đóng góp để hoàn thiện báo cáo  thể hiện trên các mặt như: Một số giải pháp về đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; Hoạt động của công đoàn với công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBVC, người lao động trong đơn vị; Giải pháp giúp công đoàn viên tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào. Các ý kiến tham luận đã được trình bày tại Đại hội với sự nhất trí cao.

Phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội, ông Đỗ Văn Hiến - Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Bảo tàng tỉnh đã biểu dương Công đoàn Thư viện trong nhiệm kỳ qua đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Công đoàn, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, lao động.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thư viện tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt; Tăng cường sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của thư viện. Tích cực đôn đốc các đoàn viên công đoàn thực hiện các nhiệm vụ; nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, phát huy tối đa sức mạnh tập thể và năng lực của từng cán bộ viên chức để không ngừng nâng cao hiệu quả công việc. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn bộ phận Thư viện tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đại hội đã nêu cao tinh thần dân chủ, trí tuệ, sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm để bầu ra các đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất để tổ chức tốt các hoạt động phong trào trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với sự nhất trí cao (12/12 công đoàn viên đạt 100%) và bầu Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 03 đồng chí: Đồng chí Trần Thị Thúy Hòa, Nguyễn Thị Minh Phương, đồng chí Chu Thị Lương và bầu 07 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiệm kỳ 2023 - 2028.