Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2025

Đảng, Đoàn thể  
Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2025
Sáng ngày 23/3/2023, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Thành Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Ngô Thanh Tuân, đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở; Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở, các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các chi bộ, lãnh đạo các phòng, đơn vị, các đồng chí lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trực thuộc Sở và 101 Đại biểu đại diện cho các công đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở về dự Đại hội.
_MG_6464.JPG

Đại hội Công đoàn Sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của đoàn viên công đoàn, của tổ chức công đoàn theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển". Đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các phong trào và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028, tiêu biểu như:

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ Sở và Ban thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, sự nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn Sở các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có một số điểm nhấn: Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền, tận dụng được lợi thế của internet và các trang mạng xã hội kết hợp với hệ thống văn bản điện tử của cơ quan…; Các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc; Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc của cơ quan, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động hăng say của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động trong cơ quan; Công tác phát triển đoàn viên và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã giới thiệu cho Đảng nhiều đoàn viên ưu tú từ phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Mai Thành Chung- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã biểu dương và ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban chấp hành và toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở, hằng năm nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế và đề nghị Ban chấp hành khóa mới cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu cử 09 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Sở khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

IMG_6506.JPG

_MG_6557.JPG

IMG_6483.JPG

IMG_6521.JPG

IMG_6528.JPG