Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Thư viện tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025

Đảng, Đoàn thể  
Chi bộ Thư viện tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 28/9/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 314- KH/ĐU ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2023 - 2025;

 Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chiều ngày 10/02/2023 Chi bộ Thư viện tỉnh long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025.

z4099415627656_0052afcfad6f20d8d266b77311c8b0db.jpg

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Trọng - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy Sở, đại diện Văn phòng Đảng ủy Sở cùng toàn thể các đồng chí đảng viên và quần chúng ưu tú Thư viện tỉnh đã về dự đông đủ.

Tại Đại hội, đồng chí Trịnh Thị Hồng Anh - Phó Bí thư Chi bộ, đã trình bày Báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2020 - 2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2025. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đưa đơn vị liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm, chi bộ đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập thể chi bộ 03 năm liền được Đảng ủy cấp trên tặng Giấy khen trong việc thực hiện tốt Chỉ thị 05/BCT; Giấy khen của Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh đã có thành tích tiêu biểu trong xây dựng, triển khai thực hiện mô hình 'Học tập và làm theo tư tưởng. đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2017 - 2022 và  nhiều cá nhân có thành tích cao được Đảng ủy cấp trên khen thưởng… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Đại hội diễn ra trong không khí nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ với tinh thần xây dựng, các ý kiến tham luận đã tập trung đóng góp để hoàn thiện báo cáo chính trị thể hiện trên các mặt như: Vai trò của chi bộ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác lãnh đạo đoàn thể, quần chúng. Các ý kiến đã được trình bày tại Đại hội với sự nhất trí cao.

z4099415650279_d915cb0d05b5975ec2f21658e1ddcc47.jpg

Phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Trọng - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã biểu dương Chi bộ Thư viện trong nhiệm kỳ qua đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng, tham mưu làm tốt các hoạt động trong Chương trình công tác đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2023 - 2025, Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, xây dựng các Nghị quyết chuyên đề gắn với thực tiễn của chi bộ; Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023 gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ bám sát theo kế hoạch của Đảng ủy Sở. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của thư viện. Tổ chức các hoạt động trong chương trình công tác năm 2023 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đại hội đã nêu cao tinh thần dân chủ, trí tuệ, sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm để bầu ra các đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất để triển khai các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với sự nhất trí cao (08/08 đảng viên đạt 100%) và bầu Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2023 - 2025 là 02 đồng chí: Đồng chí Đinh Trung Hiếu - Bí thư chi Bộ; đồng chí Trịnh Thị Hồng Anh - Phó Bí thư chi bộ.

Một số hình ảnh hội nghị:

z4099415645584_e2f24998978d3e2add6d725b1fc9463f.jpg

z4099415635142_ab9590c4685ea977b185222a6378504e.jpg

z4099415623934_b90ecb78789dbee4f83bba567bbea124.jpg

z4099415618091_5c535df64439d0522c9e7d485dfcdc7c.jpg