Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Bảo tàng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025

Đảng, Đoàn thể  
Chi bộ Bảo tàng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025

​Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 28/9/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025; Kế hoạch số 314-KH/ĐU ngày 25/10/2022 của Đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2023-2025; ​ngày 6/01/2023, Chi bộ Bảo tàng tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023; thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2025.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Tạ Đình Quyền – Phó Bí thư Đảng uỷ Sở đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tại Đại hội đồng chí đã đánh giá, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà chi bộ Bảo tàng tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2023, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của công tác Đảng nhiệm kỳ 2023-2025 mà sau Đại hội chi bộ, cấp ủy cần phải tập trung chỉ đạo định hướng để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội.

z4036388725240_5cb77a7ee4a3c014b696ec047b567c36.jpg

Đại hội Chi bộ đã lựa chọn và bầu ra Chi ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí và các chức danh Bí thư, phó Bí thư chi bộ để đảm đương trọng trách công tác nhiệm kỳ 2023 - 2025. Đồng chí Đỗ Văn Hiến – Bí thư chi bộ thay mặt Chi uỷ hứa trước Đại hội sẽ lãnh đạo chi bộ đoàn kết, thống nhất, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025 đã đề ra.

z4036388725299_e67f03d19afcd4d67abe14ca16ae2742.jpg