Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch 2796/KH-BVHTTDL ngày 6/8/2021 hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch 2796/KH-BVHTTDL ngày 6/8/2021 hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025
Tin liên quan