Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo tàng tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức khảo sát, kiểm kê, lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tại vùng p...

Tin tức - Sự kiện  
Bảo tàng tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức khảo sát, kiểm kê, lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tại vùng phụ cận quần thể danh thắng Tam Chúc đợt I năm 2022
z3509320284507_cc6ee053f489f13973e95bcef8102274.jpg

Trong 02 ngày 10, 11 tháng 6 năm 2022, Bảo tàng tỉnh Hà Nam phối hợp cùng Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam); Viện văn hoá ( Trường Đại học Văn hoá Hà Nội); Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Kim Bảng bước đầu tiến hành khảo sát, kiểm kê, lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tại 4 xã của huyện Kim Bảng: xã Tượng Lĩnh, xã Thuỵ Lôi,  xã Thanh Sơn, xã Văn Xá. Trong thời gian ngắn, đoàn đã chia các nhóm chuyên gia làm việc trực tiếp với các vị cao niên bằng phương pháp phỏng vấn sâu, ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim để thu thập thông tin và tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể tại những địa điểm, bước đầu đã ghi nhận được nhiều tư liệu quý giá, là tiền đề cho các bước nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo của từng khu vực.Việc tổ chức khảo sát, kiểm kê tại Quần thể di tích và danh thắng Tam Chúc và vùng phụ cận nhằm phát hiện, nghiên cứu những giá trị văn hóa phi vật thể trong đời sống dân cư để thu thập, bổ sung, hoàn thiện tư liệu nghiên cứu, các chứng cứ khoa học để đánh giá, nhận diện phạm vi, quy mô, hiện trạng, lịch sử hình thành và phát triển của di sản văn hóa phi vật thể tại đây. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ nhằm triển khai các bước lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa “Nghi lễ Phật giáo” ở chùa Tam Chúc, Lễ hội đền bà Lê Chân, Lễ hội Bát Cảnh Sơn vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia.