Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bác Hồ với công tác Bầu cử

Tin tức - Sự kiện  
Bác Hồ với công tác Bầu cử

Ngày 23 tháng 5 tới đây là ngày hội non sông, toàn dân ta đi bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

    Nhân sự kiện trọng đại - ngày hội toàn dân thể hiện quyền làm chủ của mình - một trong những quyền thiêng liêng mà lúc sinh thời Bác Hồ đã kiên trì phấn đấu quên mình vì dân, vì nước, để cho ai cũng được thực hiện quyền bầu cử, chúng ta ôn lại một vài quan điểm của Người về công tác bầu cử.

     Ngay sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Bác Hồ đã đề nghị sớm có một cuộc bầu cử để thông qua hiến pháp, Người nói: “Nhân dân không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ phải tổ chức càng sớm càng hay, cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu!”. Khi được Chính phủ ủng hộ, toàn dân ta đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới, Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu. Những lời kêu gọi thiết tha của Người đến nay vẫn như đang âm vang trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2011 - 2016 hôm nay: “Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta đến con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình… Ngày mai tất cả các bạn cử tri đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai mọi người đều nên vui vẻ, hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”.

         Lật lại những trang sử vàng dầu sôi, lửa bỏng “ngàn cân treo sợi tóc” những năm đầu của chính quyền nhân dân non trẻ, chúng ta thật cảm kích trước việc Bác Hồ kính yêu trong bộn bề công việc vẫn đặt lên hàng đầu công tác bầu cử, Người thiết tha kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân đi bỏ phiếu. Người không chỉ quan tâm đến việc động viên nhân dân sử dụng quyền dân chủ cơ bản của mình mà còn ân cần giải thích rất rõ ràng để mọi người dễ hiểu, dễ nghe, nắm được tầm quan trọng của quyền bầu cử. Người nói “Trước hết, tôi xin tóm tắt Luật bầu cử của ta thật là dân chủ. Tất cả các công dân gái cũng như trai, từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử, tự do lựa chọn người thay mặt mình”. Không chỉ có quan điểm đúng đắn về tầm quan trọng của công tác bầu cử và gương mẫu trong việc xây dựng pháp luật bảo đảm quyền tự do dân chủ của nhân dân, không chỉ là người sáng lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khai sinh ra nền pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bác Hồ kính yêu của chúng ta còn là tấm gương mẫu mực, ngời sáng trong việc tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về công tác bầu cử. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới, vì kính trọng, suy tôn Người là công dân số một của đất nước, có người đã viết thư đề nghị Bác không phải ra ứng cử, người thì đề nghị Bác ra ứng cử ở địa phương mình… Bác Hồ của chúng ta đều rất trân trọng và viết thư trả lời rất thân ái: “Tôi rất cảm động trước tình cảm của đồng bào… nhưng tôi là một công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nên tôi không thể vượt ra khỏi thể lệ của tổng tuyển cử đã định. Tôi ra ứng cử ở Hà Nội nên không thể ra ứng cử ở nơi nào nữa. Xin cảm tạ đồng bào đã có lòng yêu tôi và yêu cầu toàn thể đồng bào hãy làm tròn nhiệm vụ của người dân trong cuộc tổng tuyển cử.”.

Ôn lại tấm gương của Bác Hồ kính yêu trong công tác bầu cử, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta càng tâm niệm, nguyện ra sức học tập, rèn luyện và công tác, phấn đấu bằng mọi giá đi theo con đường mà Người đã chọn, quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021 - 2026, phát động một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; làm dấy lên phong trào thi đua xây dựng cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, xây dựng các cơ quan Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh đủ sức đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh trên đường hội nhập vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.​


Bản tin VHTTDL Hà Nam