Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Tin trong ngành Du lịch  
Trung tâm Xúc tiến Du lịch Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

 Ngày 14 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Hà Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng: Văn phòng Sở, phòng Quản lý Du lịch, phòng Tổ chức - Pháp chế, phòng Kế hoạch Tài chính; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Xúc tiến Du lịch.

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Tố Nga - Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo công tác xúc tiến du lịch năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Trung tâm. Với sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Trung tâm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất con người, các giá trị tài nguyên du lịch, tiềm năng du lịch, thông tin du lịch đến với du khách. Nổi bật là tham mưu xây dựng Đề án quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Tổ chức thành công lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch, bước đầu hình thành đội ngũ thuyết minh viên du lịch tại điểm; Phối hợp quảng bá du lịch Hà Nam tại các Hội nghị xúc tiến của tỉnh và Hội nghị hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng năm 2016 tại Hà Nội; Làm tốt công tác quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nam tại Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup tổ chức tại Hà Nam, qua đó đã tạo ra sức lan toả mạnh mẽ đối với cộng đồng dân cư và khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tiến, PGĐ Sở VHTTDL đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Trung tâm trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo Trung tâm cần tiếp tục phát huy vai trò chức năng hoạt động của đơn vị, tích cực tham mưu, đề xuất trong công tác chuyên môn cho Sở; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, nâng cao trình độ thuyết minh của mỗi cán bộ, viên chức, có kế hoạch học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị. Đặc biệt cần chú trọng Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án quảng bá xúc tiến du lịch Hà Nam năm 2017; Chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức Liên hoan văn hóa ẩm thực, làng nghề Hà Nam Lần thứ Nhất - năm 2017...

Thay mặt Trung tâm Xúc tiến Du lịch, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Giám đốc Trung tâm cám ơn và tiếp thu ý kiến các đại biểu, đồng chí khẳng định sang năm 2017 toàn thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu triển khai và thực hiện thắng lợi những mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.