Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết công tác VHTTDL năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Tin tức - Sự kiện Tin Tổng hợp  
Tổng kết công tác VHTTDL năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL và Uỷ ban nhân dân tỉnh, ngày 29/12/2017, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Dự hội nghị có ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Xuân Huy - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, lãnh đạo các phòng, ban thuộc các đơn vị sự nghiệp; lãnh đạo phòng văn hóa và thông tin các huyện, thành phố và toàn thể công chức khối Văn phòng Sở

Năm 2017, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở tập trung vào các ngày lễ lớn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Các chương trình, buổi biểu diễn văn nghệ đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Trong năm, sở đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, văn nghệ quần chúng, đặc biệt là chương trình kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh, lễ khởi động sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam… Hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2017, sở đã tham mưu trình UBND tỉnh xin chủ trương và triển khai lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn và hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội đền Lảnh Giang; tổ chức khảo sát, xây dựng dự toán thiết kế 10 di tích dự kiến chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích. Lĩnh vực thể dục, thể thao đã có nhiều khởi sắc với các thành tích nổi bật. Đến nay, sở đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công 11 giải thể thao theo kế hoạch của ngành, 02 giải thể thao trong chương trình Đại hội Thể dục, Thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ V; hỗ trợ tổ chức 15 giải thể thao các ngành trong tỉnh. Ngoài ra, phong trào thể dục thể thao quần chúng, phong trào thể dục thể thao trong trường học, lực lượng vũ trang ngày một phát triển và có bước tiến vững chắc. Hiện nay, tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 29,9%, tỷ lệ gia đình tập thể thao ước đạt 23,7%. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động du lịch tiếp tục phát triển ổn định, trong năm tổng lượng khách ước đạt 1.016.000 lượt, doanh thu du lịch, dịch vụ ước đạt 230 tỷ đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018 tập trung tổ chức thành công Đại hội Thể dục, Thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ V; tham gia đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của tỉnh; tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; quan tâm xây dựng cơ chế quản lý, phát triển văn hóa cơ sở, bảo vệ di tích văn hóa, di tích lịch sử; tập trung phát triển nguồn nhân lực…

 

Tại hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân; UBND tỉnh tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể, Bằng khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân. Nhiều tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng.