Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Hà Nam năm 2017

Tin tức - Sự kiện Tin Tổng hợp  
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Hà Nam năm 2017

 Thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Nội Vụ; Kế hoạch số 38/KH-SVHTTDL ngày 14/8/2017 về mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức, cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn tỉnh Hà Nam năm 2017; Sáng ngày 13/9, tại Hội trường 200 chỗ - Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Hà Nam năm 2017

          Tới dự khai mạc có PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng - Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Xuân Huy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo phòng Văn hoá và Thông tin; lãnh đạo Trung tâm Văn hoá - Thể thao các huyện, thành phố, cùng gần 200 công chức, viên chức, cán bộ làm công tác văn hoá - xã hội của 116 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

          Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Xuân Huy - Giám đốc Sở VHTTDL đã đánh giá cao sự chủ động phối hợp của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố trong việc triển khai tổ chức tập huấn đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung kế hoạch đề ra. Thông qua lớp tập huấn nhằm quán triệt phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn của cấp trên về lĩnh vực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

          Kết thúc chương trình khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng - Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt các kiến thức cơ bản về văn hóa như: Truyền thông đại chúng và sự phát triển văn hóa trong xã hội hiện đại; Văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay; Văn hóa và con người nguồn sức mạnh nội sinh của phát triển.

          Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Hà Nam năm 2017 diễn ta từ ngày 13/9 đến ngày 16/9/2017.