Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị mở thầu gói thầu số 01 "Tư vấn lập đồ án quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Hà Nam" Dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị mở thầu gói thầu số 01 "Tư vấn lập đồ án quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Hà Nam" Dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050

 Sáng ngày 03/11/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị mở thầu gói thầu số 01 "Tư vấn lập đồ án quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Hà Nam" Dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050

 Dự Hội nghị có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn đấu thầu và các đơn vị tham gia dự thầu bao gồm: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Bạch Đằng; Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quảng Ninh; Công ty TNHH tư vấn và nghiên cứu VTOCO.

Hội nghị mở thầu được diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước.

Trách nhiệm của tổ Tư vấn đấu thầu sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, đảm bảo tiến độ đã đề ra./.

Chùm ảnh tại hội nghị