Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam triển khai Chương trình lồng ghép "Chung tay xây dựng nông thôn mới" và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017.

Tin trong ngành Gia đình  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam triển khai Chương trình lồng ghép "Chung tay xây dựng nông thôn mới" và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017.

 Thực hiện Kế hoạch 368/ KH-UBND  ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Chương trình  hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020  trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch 2959/KH-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch 08/KH-SVHTTDL về việc thu thập thông tin, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, toạ đàm, trao đổi hướng dẫn thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, cộng tác viên gia đình, tổ chức chính trị - xã hội, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của xã Thanh Bình. Trong đó, lồng ghép Chương trình “Chung tay xây dựng Nông thôn mới” nhằm tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở.

          Chương trình đi sâu vào 2 nội dung chính: Trao đổi, tọa đàm và  hướng dẫn nghiệp vụ về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Chương trình Giao lưu văn hóa, văn nghệ nhằm tăng cường các hoạt động cho phong trào của xã Thanh Bình. Đến tham dự Chương trình trao đổi, tọa đàm có ông Trần Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam; trưởng, phó các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thanh Liêm; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thanh Bình; các chuyên viên, cán bộ phòng văn hóa và thông tin huyện Thanh Liêm và đặc biệt có gần 100 học viên đến từ 6 thôn, xóm là các cộng tác viên, tuyên truyền viên đại diện các ban, ngành, đoàn thể, trưởng các thôn, xóm tham dự đông đủ. Các chuyên viên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt kiến thức cơ bản về bạo lực gia đình như: nhận diện hành vi bạo lực gia đình, ứng xử trong gia đình, vai trò và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tại Chương trình trao đổi, các học viên, tuyên truyền viên và nhân dân chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”

           Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ có sự tham gia của Đội ca khúc Chính trị Sở và câu Lạc bộ văn nghệ của các thôn, xóm. Bên cạnh, hoạt động giao lưu văn nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn trao tặng dụng cụ thể thao và sách cho nhà văn hóa 6 thôn, xóm đang tích cực triển khai phong trào “Xây dựng nông thôn mới” của xã Thanh Bình.