Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt đề án xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Hà Nam.

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch  
Phê duyệt đề án xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Hà Nam.

 Hà Nam là một tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, nằm giữa trung tâm của vùng du lịch Bắc Bộ và trên tuyến du lịch xuyên Việt, đặc biệt Hà Nam còn là mảnh đất văn hiến, giàu truyền thống ở ngay cửa ngõ phía Nam thủ đô Hà Nội. Nguồn tài nguyên du lịch của Hà Nam khá đa dạng, phong phú, rất thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch. Tuy nhiên hiện nay, du lịch Hà Nam đang đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức, cơ sở vật chất đầu tư cho du lịch còn nghèo nàn dẫn đến kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế về du lịch của tỉnh.

Trước thực trạng đó, ngày 24/11/2016, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Nam ban hành quyết định số 1877/QD-UBND.pdf về việc Phê duyệt Đề án Xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Hà Nam giá đoạn 2016- 2020 với mục tiêu: Giới thiệu quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người và các giá trị văn hóa, các danh lam thắng cảnh, những sản phẩm du lịch của Hà Nam tới du khách trong nước và quốc tế nhằm thu hút khách du lịch, nhà đầu tư, mở rộng thị trường khách du lịch góp phần thúc đẩy du lịch Hà Nam phát triển.  Cụ thể, du lịch Hà Nam trong những năm tới sẽ tập trung mở rộng khai thác thị trường khách nội địa đặc biệt là thị trường khách Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Từng bước tiếp cận thị trường khách quốc tế, ưu tiên thị trường khách du lịch khu vực Đông Nam Á và các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Phấn đấu trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 7,3 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch tăng bình quân 20-25% năm. Đồng thời, xúc tiến mời gọi khuyến khích thu hút các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, có thương hiệu đầu tư vào các khu điểm du lịch của tỉnh đã được quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh để tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, tạo sự khác biệt hấp dẫn du khách.

Đề án sẽ tập trung cho các nhiệm vụ chính bao gồm: Biên soạn, thiết kế, phát hành các loại ấn phẩm, sản phẩm du lịch Hà Nam; Tuyên truyền trực quan kết hợp với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Quảng bá thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa, kinh tế, thương mại, du lịch; Đặc biệt chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, cải tiến công nghệ xúc tiến quảng bá du lịch.

Một số giải pháp chủ yếu được đưa ra để thực hiện đề án đó là:  Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch của Hà Nam; Chú trọng hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc và một số địa phương có tiềm năng du lịch; Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về phát triển du lịch, thành lập tổ chức hiệp hội du lịch. Vấn đề trọng tâm là cần chú ý đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác quảng bá xúc tiến du lịch, định kì mở các lớp tập huấn về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác tuyên truyền, đặc biệt, kiện toàn hệ thống thuyết minh viên trên các tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh trong đó có khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc. Song song với đó, cần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực từ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong  và ngoài tỉnh trong việc tổ chức các chương trình quảng bá xúc tiến, xuất bản và phân phối các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và các địa phương trong công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch.

Tổng kinh phí để thực hiện đề án dự tính ở mức 21,584 tỷ đồng; trong đó lấy từ ngân sách nhà nước 6,564 tỷ đồng, huy động nguồn xã hội hóa 15,020 tỷ đồng, ngân sách sẽ được chia đều cho các năm từ 2016 đến 2020.

UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Kế hoạch Đầu tư  và các ban, ngành địa phương trên toàn tỉnh thực hiện, rà soát tiến độ hoạt động của đề án; có báo cáo tổng kết thường xuyên, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn để đề án hoạt động hiệu quả, thực hiện được đúng mục tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của Hà Nam trong thời gian tới.