Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Đảng, Đoàn thể Hoạt động Công đoàn  
24/08/2022
Tối ngày 22/8/2022, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng các cháu là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở đã đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022.
04/09/2018
Tối ngày 30/8 Công đoàn sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các em học sinh là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đạt thành tích trong học tập năm học 2017 -2018.